FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

Invitation For Bids-High Mast Light

Invitation For Bids-High Mast Light

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि सूचना

सामुदायिक छाडा चौपाया व्यबस्थापन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

सामुदायिक छाडा ककुरहरुको बन्ध्याकरण सम्बन्धी सूचना

आँखा शिविर सम्बन्धी सूचना

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सम्बन्धमा_

PDF icon 2WARDS २०८०१११०_१६९७ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf, PDF icon 2WARDS २०८०१११०_१६९७ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पहिलो चरणको नामवली.pdf, PDF icon 2WARDS २०८०१११०_१६९७ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम दोस्रो चरणका नामवली.pdf, PDF icon 2WARDS २०८०१११०_१६९७ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तेस्रो चरणका नामवली.pdf

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Climate Fellowship का लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८०१११३_ Climate Fellowship का लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना_.pdf

हाउस प्लम्बिङ तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना

नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन

PDF icon 2NOTICE २०८०११०४ नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन.pdf, PDF icon दरखास्त फारम शुक्लाफाँटा नगर प्रहरी.pdf

हाउस प्लम्बिङ तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

२०८१/८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

MBBS अध्ययन छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

गै स स बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा

गै स स बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यबस्थापन समितिको कार्यालयको सूचना

PDF icon 2Samasyasahakari २०८०१०२२_७६८९९ सूचना टाँस गरी जानकारी पठाईदिनहुन .PDF

समाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon Social Security.pdf

साना सिचाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८०१०१६ साना सिचाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

दररेट पेश गर्ने बारे सूचना

दररेट पेश गर्ने बारे सूचना

नदिजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्दा ध्यान दिने बारे सूचना

PDF icon 2WARDS २०८०१०१४_१४१९ नदिजन्य पदार्थ ढुवानी सम्बन्धि पारिपत्र.pdf

Pages