FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

विद्यालय भवनको प्रवलिकरण सम्बन्धमा- सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६२२ विद्यालय भवनको प्रवलिकरण सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०६।२० गते

PDF icon २०७७०६२० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा- सामुदायीक विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६१९ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf

विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सर्भेक्षण फाराम भराउने सम्बन्धमा- विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६१५ विद्यार्थि सिकाई कार्यक्रमको सर्भेक्षण फाराम भर्ने.pdf

सूचना टाँस गरी विवरण संकलन गरिदिने वारे

PDF icon 2WARDS २०७७०६१३ सूचना टाँस गरि निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा.pdf

विवरण पठाउने सम्बन्धमा (संस्थागत विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६१२ विवरण पठाउने सम्बन्धमा.pdf

विद्यार्थी अभिलेखिकरण तथा कार्ययोजना पेश गर्ने बारे

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६०७ अभिलेखिकरण तथा कार्ययोजना सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०५।३१ गते

PDF icon २०७७०५३१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्तीका लागि दरखास्त दिनेहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०५२९ प्राविधिक सहायक दरखास्त नामावली सम्बन्धी सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०५।२९ गते

PDF icon २०७७०५२९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०४।२४ गते

PDF icon २०७७०५२४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०५।२२ गते

PDF icon २०७७०५२२ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०५१५ प्राविधिक सहायक करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सुचना.pdf, PDF icon प्राविधिक सहायक पदपूर्ति_आवेदन फाराम.pdf, PDF icon नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रकृया.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०५।१४ गते

PDF icon २०७७०५१४ कोरोना अपडेट दैनिक'.pdf

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

PDF icon २०७७०५०३ सूचना सूचना सूचना कोभिड तिज.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०४।३२ गते

PDF icon २०७७०४३२.pdf

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

PDF icon २०७७०४३२ सूचना.pdf

योजना पठाउने सम्बन्धमा-वडा कार्यालय सबै( अत्यन्त जरूरी)

PDF icon 2WARDS २०७७०४२९ योजना पठाउने सम्बन्धमा.pdf

विवरण उपलब्ध गराईदिने वारे- वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon २०७७०४२८ विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे प्राविधिक शाखा.pdf

कोरोना खर्च विवरण

PDF icon २०७७०४२८ कोभिड १९ खर्च विवरण.pdf

शिक्षा शाखा बार्षिक प्रगती २०७६

PDF icon २०७७०४२३ शिक्षा शाखा वार्षिक प्रगति.pdf

हाल सम्मको कोरोना सम्बन्धि विवरण

PDF icon २०७७०४२३ कोरोना सम्बन्धि विवरण.pdf

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा-परिपत्र-वडा कार्यालयहरू सबै

PDF icon २०७७०४१८ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा.pdf

कृषक दर्ता तथा नविकरण हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०४१८ कृषक दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

उखु कृषक दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०४१८ उखु कृषक दर्ता हुने सम्बन्धमा.pdf