FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Request for proposal

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०८ Request for proposal_.pdf

Request for proposal

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०८ Request for proposal_.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

छनौट अन्तरवार्ता परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०४ छनौट अन्तरवार्ता परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

दरखास्त स्वीकृत तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०४_ दरखास्त स्वीकृत तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना.pdf

दररेट प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धि सूचना

विज्ञ सूची सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

सहजकर्ता आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

बेरुजु रकम दाखिला गर्ने वारेको सूचना

राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नगर प्रमुखज्यूबाट जारी शुभकामना सन्देश

काठ माग गर्ने वारेको सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

विज्ञ सूची सम्बन्धि सूचना

नगर प्रहरी जवान पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

नगर प्रहरी जवान पदको लागि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

नगर प्रहरी सहायक नीरिक्षक पदको लागि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

Invitation for Bids

Invitation for Bids

बार्षिक नीति सम्बन्धि राय सुझाब उपलब्ध गराउने बारे सूचना

सुरक्षित नागरीक आवास कार्यक्रम समबन्धी पुन सूचना

Pages