FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

PDF icon Sradanjali.pdf

सेवा स्थगन सम्बन्धि सूचना

PDF icon Doc3.pdf

सार्वजनिक सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 20790128 सार्वजनिक सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी सूचना.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित

PDF icon २०७९०१२२ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित.pdf

भवन उपलब्ध गराउने बारे (मतदान स्थल तोकिएका विद्यालय तथा बालबिकास केन्द्रहरू सबै)

PDF icon २०७९०१२१ भवन उपलब्ध गराउने बारे.pdf

Re-Invitation for Bids for goods supply

PDF icon 20790112 Re-Invitation for Bids for goods supply.pdf

अपाङ्गता छात्रवृतीका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

PDF icon २०७९०१०४ अपाङ्गता छात्रवृतीका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०१०४ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृ्त गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८१२२५ बोलपत्र स्वीकृ्त गर्ने आशयको सूचना.pdf

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८१२२३ व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

Invitation For Bid

स्थानीय विदा सम्वन्धि सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon nitice.pdf

Invitation For Sealed Quotation

PDF icon CamScanner 03-02-2022 15.25.pdf

सूचना

PDF icon २०७८११३ सूचना.pdf

दाबि बिरोध गर्ने सूचना

PDF icon २०७८११०८ दाबि बिरोध गर्ने सूचना.pdf

Invitation of Bids for Works and Goods

PDF icon 20781108 Invitatiom of Buds for the works and goods.pdf

प्रेस विज्ञप्ति

PDF icon २०७८११०३ प्रेस विज्ञप्ति.pdf

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon २०७८११०३ Invitation for Sealed Quotation.pdf

आ.व. २०७९/८० का लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

कृषि सामग्री तथा उत्पादन सामग्री माग सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७८१०२८_१९८९ सूचना टास गरिदिने बारे.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

PDF icon २०७८१०२७ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८१०२४ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

अत्यवश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द रहने सूचना

PDF icon सुचना१०_०९.pdf

स्व- मूल्याङ्कन नतिजा सम्बन्धमा

PDF icon lisa_result.pdf

Pages