FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने बारे सूचना

PDF icon NOTICE २०८००१०३ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने बारे सूचना.pdf

नयाँ बर्ष २०८० को शुभकामना सन्देश

गहु थ्रेसिङ दररेट निर्धारण गरिएको बारे प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon BIGYAPTI २०७९१२२४ गहु थ्रेसिङ दररेट निर्धारण गरिएको बारे प्रेस विज्ञप्ती.pdf

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२२२ जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२२२ जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२१२ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२१२ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation for Bids

PDF icon NOTICE २०७९१२१२ Invitation for Bids.pdf

Invitation for Bids

PDF icon NOTICE २०७९१२१२ Invitation for Bids.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२०९ शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२०९ शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

रसायनिक मलको मौज्दात विवरण पठाईदिने बारे

PDF icon 2COOP २०७९१२०६_१९५८ रसायनिक मलको मौज्दात विवरण पठाईदिने बारे.pdf

कृषि उत्पादन सामाग्री ५० % अनुदानमा वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

उन्नत जातको धानको बिउ ५०% अनुदानमा वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

बर्खे फलफुल बिरुवा निशुल्क वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

Invitation for Bids

PDF icon 20791123 Invitation for Bids.pdf

Invitation for Bids

PDF icon 20791123 Invitation for Bids.pdf

अपाङ्गता छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१ अपाङ्गता छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

सुचीकृत गर्ने बारेको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१_ सुचीकृत गरिदिने बारेको सूचना.pdf

सुचीकृत गर्ने बारेको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१_ सुचीकृत गरिदिने बारेको सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for the Black Top Road Construction Works

Invitation for Bids for the Black Top Road Construction Works

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१११५ सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages