FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

बेमौसमि तरकारि खेति कार्यक्रममा सहभागि हुन आवेदन दिने बारेको सूचना

बेरोजगार लाभग्राहीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००८१७ बेरोजगार लाभग्राहीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE 20800812_ दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE 20800812_ दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

फोहोरमैला व्यबस्थापन कार्ड वितरण हुने सम्बन्धि सूचना

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखा परीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना

Request for Proposal for the preparation of DPR for Road

PDF icon final rfp document of ring road dpr to be uploaded.pdf

Request for Proposal for the preparation of DPR for Road

PDF icon final rfp document of ring road dpr to be uploaded.pdf

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुले सिप विकास तालिम सहभागी हुन आवेदन दिने बारे सूचना

अनुदानमा च्याउको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (सोलार वत्ती) पुनः प्रकाशित सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००७२०_ दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना_.pdf

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (सोलार वत्ती) पुनः प्रकाशित सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००७२०_ दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना_.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००७२०_ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००७२०_ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (विद्युतिय सोलार बत्ती)

PDF icon 2NOTICE २०८००७१२ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf, PDF icon 2NOTICE २०८००७१२ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना_.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (विद्युतिय सोलार बत्ती)

PDF icon 2NOTICE २०८००७१२ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf, PDF icon 2NOTICE २०८००७१२ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना_.pdf

सिलबन्दी दररेटहरुको तुलनात्मक तालिका- कृषि सम्बन्धि सामानहरु

सिलबन्दी दररेटहरुको तुलनात्मक तालिका- कृषि सम्बन्धि सामानहरु

RFP स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon NOTICE २०८००६३० RFP स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

RFP स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon NOTICE २०८००६३० RFP स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Notice of Request for proposal for IEE (दोस्रो पटक प्रकाशित)

PDF icon please1_merged (1).pdf

Notice of Request for proposal for IEE (दोस्रो पटक प्रकाशित)

PDF icon please1_merged (1).pdf

सिलबन्दी दररेटहरुको तुलनात्मक तालिका

यस नगरपालिकाको मिति २०८०/०५/१५ गतेको सूचनाबाट माग भएको चालु आ. व. मा खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर तथा विद्युतिय सामग्रीहरुको सिलबन्दि दररेटको तुलनात्मक तालिकाहरुः 

सिलबन्दी दररेटहरुको तुलनात्मक तालिका

यस नगरपालिकाको मिति २०८०/०५/१५ गतेको सूचनाबाट माग भएको चालु आ. व. मा खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर तथा विद्युतिय सामग्रीहरुको सिलबन्दि दररेटको तुलनात्मक तालिकाहरुः 

Pages