FAQs Complain Problems

शुक्लाफाँटा नगर कार्यपालिका

पुर्व जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नम्बर

श्री दिल बहादुर ऐर नगर प्रमुख ९८४८७२५३६९
श्री तुलसी देवी हमाल नगर उप-प्रमुख ९८४८७८४२३६
श्री हरिष बिष्ट वडा अध्यक्ष १ ९८०६४६१३४१
श्री शिवराज पनेरु वडा अध्यक्ष २ ९८५८७५३०७१
श्री नरेन्द्र प्रसाद चौधरी डगौरा वडा अध्यक्ष ३ ९८१०६२००३०
श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर बिष्ट वडा अध्यक्ष ४ ९८४८७२६७९३
श्री कमल राज गिरी वडा अध्यक्ष ५ ९८४८७२५९२१
श्री जगता राना वडा अध्यक्ष ६ ९८४८७२१८४८
श्री जगत बहादुर सिंह वडा अध्यक्ष ७ ९८४८७३७९२४
श्री बहादुर सिंह महरा वडा अध्यक्ष ८ ९८०९४५८५३८
श्री रमेश बहादुर ऐर वडा अध्यक्ष ९ ९८४८७२७१६१
श्री लाल बहादुर ऐर वडा अध्यक्ष १० ९८५८७५०४६४
श्री दिल बहादुर बुढा वडा अध्यक्ष ११ ९८४८७३५८५८
श्री वाले राना वडा अध्यक्ष १२ ९८४८७०५१२७
श्री लक्ष्मी शाह नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४८७५५८२०
श्री यशोदा भट्ट नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४८७२३०४७
श्री विमला कुमारी सार्की नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४८९६८२३८
श्री शान्ती दमाई नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१०६५४०३०
श्री बिमला देवि चौधरी नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०९४२६४५९
श्री ईश्वर सुनार नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४८८६२७३३
श्री भिम बहादुर टमाटा नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४८७३०५७५
श्री बहादुर दमाई नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०९४१८०९४