FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

एकिकृत सम्पत्ति कर तिर्न फाईल खडा गरी वडाबाट मुल्याङ्कन गर्दा कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन ।