FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

अन्तरवार्ता परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशनको सूचना

लिखित परिक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा बर्खे फलफुलका विरुवा वितरण हुने सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षा संचालन हुने बारेको सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Floor Ring Mat खरिद

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Floor Ring Mat खरिद

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा नं. १ र २ मा ग्राभेल)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा नं. १ र २ मा ग्राभेल)

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१९ दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना_.pdf

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१९ दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना_.pdf

शोक विदा सम्बन्धि सूचना

विद्यालय संचालन समय सम्बन्धमा ( सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै)

श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागि हुने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१४_ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_BOQ.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१४_ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_BOQ.pdf

Request for Proposal

PDF icon CamScanner 05-21-2024 13.14.pdf

Request for Proposal

PDF icon CamScanner 05-21-2024 13.14.pdf

सटर भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धi सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Request for proposal

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०८ Request for proposal_.pdf

Request for proposal

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०८ Request for proposal_.pdf

Pages