FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon Doc1.pdf

पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०५०९ भेरो सेल खोपको दोस्रो मात्रा सम्बन्धि सूचना.pdf

कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०४२७ सूचना.pdf

अन्तरवार्तामा उपस्थित हुने बारेको सूचना

PDF icon २०७८०४१९ अन्तरवार्तामा उपस्थित हुने बारेकोसूचना.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०४१७ सूचना भेट.pdf

कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारेको सूचना

PDF icon २०७८०४१७ कृषक समूह दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारेको सूचना.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना - वडा कार्यालयहरू सबै

PDF icon 2WARDS २०७८०४११_६७ सामजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०४१० कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०७ गते

PDF icon २०७८०४०७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८०४०४ आशयको सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।३१

PDF icon २०७८०३३१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०३२२ सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१८

PDF icon २०७८०३१८ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१७

PDF icon २०७८०३१७ कोरोना अपडेट.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१५ गते

PDF icon २०७८०३१५ कोरोना अपडेट.pdf

नवौ नगर सभाको पहिलो बैठकका निर्णयहरू

PDF icon २०७८०३०८ नवौ नगर सभा पहिलो बैठकका निर्णयहरू.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१४

PDF icon २०७८०३१४ कोरोना अपडेट.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१३

PDF icon २०७८०३१३ कोरोना अपडेट.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।११ गते

PDF icon २०७८०३११ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१० गते

PDF icon २०७८०३१० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७८।०३।०९ गते

PDF icon २०७८०३०९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०८

PDF icon २०७८०३०८ कोरोना अपडेट देनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०७

PDF icon २०७८०३०७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

Pages