FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon DJHSS २०७९१११२_१०४ शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

उखुबारी सूचीकृत गर्ने बारेको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११०३_ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

आ. व. २०८०/०८१ को लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९११०२_१६५३ सूचना प्रकाशन गरिदिने बारे.pdf

धानबालीमा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

आधारभूत शिक्षा परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा ( कक्षा ८ संचालनमा रहेका विद्यालयहरु सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९१०१६_१६१८ आधारभूत शिक्षा परिक्षा कक्षा ८ को समय तालिका सम्बन्धमा.pdf

आवेदन दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon Document (35).pdf

बसन्ते तथा बर्खे तरकारीको विउ वितरण कार्यक्रम

फलफुल बगैचा निर्माण तथा तरकारी खेति गर्ने किसानहरुका लागि मागमा आधारीत कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९१०२४_१५७९ सूचना पठाइएको बारे_.pdf

व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम (आलु तथा मकै बालीमा) सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९१०२४_१५७९ सूचना पठाइएको बारे_.pdf

मौरिपालक किसानका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९१०२४_१५७९ सूचना पठाइएको बारे_.pdf

साना सचांई कार्यक्रममा सहभागि हुने बारे सूचना

PDF icon pdf24_merged.pdf

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१०१३ करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन को नतिजा

PDF icon 1q.pdf, PDF icon 2q.pdf

माछा मासुजन्य पसल व्यबस्थित गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१००६ माछा मसुजन्य पसल व्यबस्थित गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकता क्रम सूची

शुक्लाफाँटा नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकता क्रम सूची

PDF icon 18-40 ko sUci_merged.pdf, PDF icon वेरोजगार २०७९.pdf

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको समय तालिका संसोधन सम्बन्धमा (समुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरु सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०९२१_१३३१ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको समय तालिका संसोधन सम्बन्धमा .pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९२९ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७९०९१२ बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७९०९१२ बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना.pdf

सटर भाडा सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९१८ सटर भाडा सम्बन्धि सूचना.pdf

व्यवसाय दर्ता/नविकरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९१४ व्यवसाय दर्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

COPOMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९१३ COPOMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

उन्नत तथा हाईब्रिड जातको मकैको बिउमा अनुदान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९११ उन्नत तथा हाईब्रिड जातको मकैको बिउ ५० प्रतिशन अनुदान सम्बन्धि सूचना.pdf

महिला उद्यमि तथा उद्यमि समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०९०१ महिला उद्यमि तथा उद्यमि समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages