FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

विज्ञापन एजेन्सी फर्म कम्पनिबाट पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट सम्बन्धि सिलबन्दि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

PDF icon NOTICE २०८००४२१ विज्ञापन एजेन्सी फर्म कम्पनिबाट पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

आन्तरिक आय सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

कृषक समुह दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारेको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००४१५_ कृषक समुह दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारेको सूचना.pdf

शोक विदा सम्बन्धमा

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००४०३_ आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००४०३_ आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

सार्वजनिक सूचना

संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

नगर सभा स्थगन सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon doc.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon doc.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

उद्ममशिलता तथा वित्तिय साक्षरता तालिम सम्बन्धि सूचना

PDF icon तालिम संचालन सम्बन्धमा शुक्लाफाँटा.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon CCF05312023.pdf

श्रम स्वीकृति सेवा सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०८००२०१ श्रम स्वीकृति सेवा सम्बन्धि सूचना.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०८००२०२ अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना.pdf

लिखित परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०८००२०२ लिखित परिक्षा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon NOTICE २०८००२०२ अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे.pdf

छनौट परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०८००२०१ छनौट परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

माछा मासु पसल व्यवस्थित गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon NOTICE २०८००१२४ माछा मासु पसल व्यवस्थित गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon Document 81_1.pdf

Pages