FAQs Complain Problems

Electeds

पद Email फोन न. वडा नं.
रण बहादुर महरा नगर प्रमुख mahararanbahadur10@gmail.com 9848723185
कल्पना कु जोशी (पन्त) नगर उप–प्रमुख pantkalpana0@gmail.com 9848423148
उत्तर देव भट्ट वडा अध्यक्ष utter4232@gmail.com 9848705519

वडा नं. १

लाल बहादुर ऐर नगर प्रवक्ता ayerlb98@gmail.com 9858750464

वडा नं. १०

शेर बहादुर साउद वडा अध्यक्ष saudser20@gmail.com 9848791870

वडा नं. ११

नवल सिंह राना वडा अध्यक्ष snabalsingh@gmail.com 9865721098

वडा नं. १२

भोदुराम डगौरा वडा अध्यक्ष bhoduramdagaura12@gmail.com 9805744034

वडा नं. २

नरेन्द्र प्रसाद डगौरा वडा अध्यक्ष narendrabakhariya2@gmail.com 9843773573

वडा नं. ३

कमल ठकुल्ला वडा अध्यक्ष kamalthakulla17@gmail.com 9806444905

वडा नं. ४

चक्र बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष khadkachakra343@gmail.com 9848739166

वडा नं. ५

दान सिंह ऐर वडा अध्यक्ष danayer32@gmail.com 9848721854

वडा नं. ६

प्रताप धामी वडा अध्यक्ष pratapdhami83@gmail.com 9848720000

वडा नं. ७

बहादुर सिंह महरा वडा अध्यक्ष bsmahara11@gmail.com 9843763701

वडा नं. ८

रमेश बहादुर ऐर वडा अध्यक्ष rameshbahadur24@gmail.com 9848727161

वडा नं. ९

भुमा देवी चन्द कार्यपालिका सदस्य bhumachand73@gmail.com 9848740102

वडा नं. १०

सुर्जा वि. क. कार्यपालिका सदस्य 9812767012

वडा नं. ११

शान्ती देवी ऐर कार्यपालिका सदस्य 9865804601

वडा नं. ११

गणेश वि.क. कार्यपालिका सदस्य ganeshkhajuwa@gmail.com 9848726111

वडा नं. ५

लक्ष्मी देवी ऐर कार्यपालिका सदस्य 9812793688

वडा नं. ६

सरस्वती जोशी कार्यपालिका सदस्य joshisaraswati213@gmail.com 9809474099

वडा नं. ७

वल्देव अवस्थी वडा सदस्य 9849749357

वडा नं. १

अन्जना चौधरी वडा सदस्य 9847869534

वडा नं. १

सन्तोला कामी वडा सदस्य 9806408609

वडा नं. १

दिना राम राना वडा सदस्य 9812751450

वडा नं. १

सरस्वती कु चुनारा लुहार वडा सदस्य 9804646511

वडा नं. १०

Pages