FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

उन्नत जातको धानको बिउ ५०% अनुदानमा वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

बर्खे फलफुल बिरुवा निशुल्क वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

Invitation for Bids

PDF icon 20791123 Invitation for Bids.pdf

अपाङ्गता छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१ अपाङ्गता छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

सुचीकृत गर्ने बारेको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१_ सुचीकृत गरिदिने बारेको सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for the Black Top Road Construction Works

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१११५ सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation for bids for road upgrading works

PDF icon २०७९१११४ Invitation for bids for road upgrading works.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१११२ सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon DJHSS २०७९१११२_१०४ शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

उखुबारी सूचीकृत गर्ने बारेको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११०३_ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

आ. व. २०८०/०८१ को लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९११०२_१६५३ सूचना प्रकाशन गरिदिने बारे.pdf

धानबालीमा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

आधारभूत शिक्षा परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा ( कक्षा ८ संचालनमा रहेका विद्यालयहरु सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९१०१६_१६१८ आधारभूत शिक्षा परिक्षा कक्षा ८ को समय तालिका सम्बन्धमा.pdf

आवेदन दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon Document (35).pdf

बसन्ते तथा बर्खे तरकारीको विउ वितरण कार्यक्रम

फलफुल बगैचा निर्माण तथा तरकारी खेति गर्ने किसानहरुका लागि मागमा आधारीत कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९१०२४_१५७९ सूचना पठाइएको बारे_.pdf

व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम (आलु तथा मकै बालीमा) सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९१०२४_१५७९ सूचना पठाइएको बारे_.pdf

मौरिपालक किसानका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९१०२४_१५७९ सूचना पठाइएको बारे_.pdf

साना सचांई कार्यक्रममा सहभागि हुने बारे सूचना

PDF icon pdf24_merged.pdf

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१०१३ करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन को नतिजा

PDF icon 1q.pdf, PDF icon 2q.pdf

माछा मासुजन्य पसल व्यबस्थित गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१००६ माछा मसुजन्य पसल व्यबस्थित गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

Pages