FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

गै. स. सं. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वान गरिएको फाराम

PDF icon 2NOTICE २०८०१०१० गै. स. सं. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वान गरिएको फाराम.pdf

गै. स. सं. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वान गरिएको फाराम

PDF icon 2NOTICE २०८०१०१० गै. स. सं. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वान गरिएको फाराम.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी

जाडो विदा सम्बन्धमा (संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरु सबै)

स्थानीय विदा सम्बन्धि सूचना

शिवशिखर बहुउद्धेशीय सहकारी संस्था लि. को बचतको अनलाईन मागदावी आवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००३२३_ दररेट पेश गरने सम्बन्धि सूचना.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८००३२३_ दररेट पेश गरने सम्बन्धि सूचना.pdf

मेडिकल अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धि प्रेस नोट

PDF icon press note.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for Construction of Office Building

Invitation for Bids for Construction of Office Building

नगर सभा बस्ने बारे सूचना

PDF icon 2ELECTEDS २०८००९०५ नगर सभा बस्ने बारे सूचना.pdf

दावी विरोध सम्बन्धि सूचना

PDF icon दावी विरोध सम्बन्धि सूचना.pdf

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा हाईब्रिड जातको तरकारीको बीउ वितरण सम्बन्धि सूचना

५० % अनुदानमा उन्नत तथा हाईब्रिड जातको मकैको बीउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

५० % अनुदानमा बसन्ते आलुको बीउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उत्पादन सामग्री वितरण कार्यक्रम संबन्धि सूचना

पुराना घरहरुको अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना

मागमा आधारित तरकारी खेती कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

Pages