FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१९ दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना_.pdf

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१९ दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना_.pdf

शोक विदा सम्बन्धि सूचना

विद्यालय संचालन समय सम्बन्धमा ( सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै)

श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागि हुने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१४_ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_BOQ.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२१४_ दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना_BOQ.pdf

Request for Proposal

PDF icon CamScanner 05-21-2024 13.14.pdf

Request for Proposal

PDF icon CamScanner 05-21-2024 13.14.pdf

सटर भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धi सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Request for proposal

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०८ Request for proposal_.pdf

Request for proposal

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०८ Request for proposal_.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

छनौट अन्तरवार्ता परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०४ छनौट अन्तरवार्ता परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

दरखास्त स्वीकृत तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०२०४_ दरखास्त स्वीकृत तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना.pdf

दररेट प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धि सूचना

विज्ञ सूची सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

सहजकर्ता आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

Pages