FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

सम्पुर्ण उपभोक्ता तथा विक्रेताको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon २०७९०६१२ सम्पुर्ण उपभोक्ता तथा विक्रेताको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०६११ आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

च्याउ बालीमा साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०६११ च्याउ बालीमा साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम.pdf

पकेट विकास कार्यक्रम (आलु र मकै बाली) सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०६०९ पकेट विकास कार्यक्रम आलु र मकै बाली.pdf

सूचना

PDF icon suchanaq.pdf

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पुन ताकेता सम्बन्धमा

PDF icon 2WEBSITE २०७८०९१२ सूचना सुरक्षित नागरिक आवास (1).pdf, PDF icon 2WARDS २०७९०६०४_५२४ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पुन ताकेता सम्बन्धमा.pdf, PDF icon 2WARDS २०७९०६०४_५२४ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पुन ताकेता सम्बन्धमा_१.pdf

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०५२७ करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना

PDF icon CamScanner 08-26-2022 18.52.pdf

IEMIS २०७९ अद्यावधिक सम्बन्धमा (विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOL २०७९०५०८_३०० IEMIS २०७९ अद्यावधिक सम्बन्धमा (1).pdf

व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा (विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०५०५_२८८ जानकारी सम्बन्धमा (1).pdf

कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०५०५ गहु बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

गहु बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०५०५ गहु बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९००५०५ निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना.pdf

छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०५०२ छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon २०७९०४२० प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

विदा सम्बन्धमा

PDF icon २०७९०४१३ विदा सम्बन्धमा.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

PDF icon २०७९०४०३ समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना.pdf

रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०४०३ रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना.pdf

प्राविधिक सहायक पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०४०३ प्राविधिक सहायक पदपुर्ती सम्बन्ध सुचना.pdf

विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना

PDF icon २०७९०३३० विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना.pdf

सेवा प्रवाह बन्द रहने सूचना

PDF icon २०७९०३३० सेवा प्रवाह बन्द रहने सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३०७ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

सूचना! सूचना!! सुचना!!!

PDF icon suchana sushcna.pdf

विपद व्यबस्थापन सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३२० सूचना.pdf

Pages