FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

आधारभूत शिक्षा परिक्षा (कक्षा ८) संचालन सम्बन्धमा

PDF icon २०७७१२१३ आधारभूत शिक्षा परिक्षा कक्षा ८ संचालन सम्बन्धमा.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१२०८ सूचना.pdf

५० % अनुदानमा केराको बेर्ना वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सुचना

PDF icon २०७७१२०१ ५० % अनुदानका केराको विउ वितरण .pdf

Invitation for Bids Construction of Pipladi Hospital

PDF icon २०७७११२१ Invitation for bids पिपलाडी स्वा चौ.pdf

लाभग्राही परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१११९ लाभग्राही परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon २०७७११०५ तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा.pdf

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धमा- सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धमा.pdf

सूचना

PDF icon २०७७११०३ सूचना.pdf

आगामी आ. व. २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धमा

PDF icon २०७७११०३ आगामी आ. व. २०७८-०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१००२ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf

समाजिक परिचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको

PDF icon २०७७१०२८ समाजिक परिचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको.pdf

अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२६ अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना.pdf

सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको

PDF icon २०७७१०२३ सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको.pdf

गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२२ गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf

सुपरिवेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२२ सुपरिवेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf

बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकता सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

PDF icon ilovepdf_merged.pdf

सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०१४ लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf

सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon २०७७१०१४ संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

सामाजिक परिचालक करारमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७१०१३ समाजिक परिचालक करारमा भर्ना सम्बन्धी सूचना.pdf

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०१२ सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

विद्यालय व्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१०११ विद्यालय व्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७१०१२ सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation of Bids for the Construction Road drain

PDF icon २०७७१००९ Invitation of Bids for the Construction Road drain.pdf

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार सम्वन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना- सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon pdfn1.pdf

सहभागीता सम्बन्धमा

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ सहभागीता सम्बन्धमा.pdf

Pages