FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

कोरोना खर्च विवरण

PDF icon २०७७०४२८ कोभिड १९ खर्च विवरण.pdf

शिक्षा शाखा बार्षिक प्रगती २०७६

PDF icon २०७७०४२३ शिक्षा शाखा वार्षिक प्रगति.pdf

हाल सम्मको कोरोना सम्बन्धि विवरण

PDF icon २०७७०४२३ कोरोना सम्बन्धि विवरण.pdf

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा-परिपत्र-वडा कार्यालयहरू सबै

PDF icon २०७७०४१८ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा.pdf

कृषक दर्ता तथा नविकरण हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०४१८ कृषक दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

उखु कृषक दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०४१८ उखु कृषक दर्ता हुने सम्बन्धमा.pdf

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थानीय तहगत रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon DAO २०७७०४१६ स्थानीय तहगत रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरू सबै

PDF icon २०७७०४१५ समाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा.pdf

आ. व. २०७६।०७७ को सम्पत्ति बिवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना

PDF icon २०७७०४१५ आ. व. २०७६।०७७को सम्पत्ति विवरण वुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।११ गते

PDF icon २०७७०४११.pdf

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon २०७७०४११ प्रेस विज्ञप्ती.pdf

बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचना

PDF icon २०७७०४०९ बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०६ गते

PDF icon २०७७०४०६.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०५ गते

PDF icon २०७७०४०५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०४ गते

PDF icon २०७७०४०४.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०२ गते

PDF icon २०७७०४०२.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०१

PDF icon २०७७०४०१.pdf

जानकारी सम्बन्धमा- वडा कार्यालय सबै

PDF icon 2WARDS २०७७०३३१ जानकारी सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।३१

PDF icon २०७७०३३१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।३० गते

PDF icon २०७७०३३०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२९ गते

PDF icon २०७७०३२९.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२८ गते

PDF icon २०७७०३२८.pdf

आवश्यक समन्वय गर्ने- वडा सचिव सबै

PDF icon 2WARDS २०७७०३२६ आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२५ गते

PDF icon २०७७०३२५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२४ गते

PDF icon २०७७०३२४.pdf

Pages