FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१३ गते

PDF icon २०७८०२१३ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।११ गते

PDF icon २०७८०२११ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१० गते

PDF icon २०७८०२१० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०९ गते

PDF icon २०७८०२०९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०७ गते

PDF icon 078.02.07.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०६ गते

PDF icon 078.02.06.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०५ गते

PDF icon 078.02.05.pdf

सवैमा जानकारीकालागि अनुरोध

PDF icon सवैको जानकारि का लागि अनुरोध .pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०४ गते

PDF icon 078.02.04_covid_report.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०३ गते

PDF icon २०७८०२०३ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon २०७८०२०२ प्रेस विज्ञप्ति.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०२ गते

PDF icon २०७८०२०२ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।३१ गते

PDF icon २०७८०१३१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।३० गते

PDF icon २०७८०१३० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

आधारभूत शिक्षा परिक्षा (कक्षा ८) स्थगन सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०१२९ आधारभूत तह परिक्षा स्थगन सम्बन्धि सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२९ गते

PDF icon २०७८०१२९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२८ गते

PDF icon २०७८०१२८ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२७ गते

PDF icon २०७८०१२७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोभिड हेल्प डेस्क सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७८०१२६ सूचना कोभिड हेल्प डेष्क.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२६ गते

PDF icon २०७८०१२६ कोभिड १९ अध्याबधिक विवरण.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०१२४ सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२४ गते

PDF icon २०७८०१२४ कोभिड १९ अध्याबधिक विवरण.pdf

सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०११५ सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धि सूचना.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०११५ सूचना समाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता शिविर.pdf

Invitation for Bids for Procurement of Medicine and Health Tools

PDF icon २०७८०११५ Invitation for bids for procurement of medicine and health tools.pdf

Pages