FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१०१३ करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन को नतिजा

PDF icon 1q.pdf, PDF icon 2q.pdf

माछा मासुजन्य पसल व्यबस्थित गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१००६ माछा मसुजन्य पसल व्यबस्थित गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकता क्रम सूची

शुक्लाफाँटा नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकता क्रम सूची

PDF icon 18-40 ko sUci_merged.pdf, PDF icon वेरोजगार २०७९.pdf

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको समय तालिका संसोधन सम्बन्धमा (समुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयहरु सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०९२१_१३३१ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको समय तालिका संसोधन सम्बन्धमा .pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९२९ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७९०९१२ बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७९०९१२ बोलपत्र स्वीकृत पर्ने आशयको सूचना.pdf

सटर भाडा सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९१८ सटर भाडा सम्बन्धि सूचना.pdf

व्यवसाय दर्ता/नविकरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९१४ व्यवसाय दर्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

COPOMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९१३ COPOMIS अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

उन्नत तथा हाईब्रिड जातको मकैको बिउमा अनुदान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०९११ उन्नत तथा हाईब्रिड जातको मकैको बिउ ५० प्रतिशन अनुदान सम्बन्धि सूचना.pdf

महिला उद्यमि तथा उद्यमि समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०९०१ महिला उद्यमि तथा उद्यमि समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना.pdf

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७९०९०८ प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०९०५ अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना.pdf

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon NOTICE २०७९०९०५ लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे.pdf

यस कार्यालयको औपचारिक ईमेल ठेगाना info@shuklaphantamun.gov.np अवरुद्ध भएकोले बैकल्पिक ईमेल ठेगाना ito.shuklaphantamun@gmail.com मार्फत पत्राचार गर्नहुन अनुरोध छ ।

यस कार्यालयको औपचारिक ईमेल ठेगाना info@shuklaphantamun.gov.np अवरुद्ध भएकोले बैकल्पिक ईमेल ठेगाना ito.shuklaphantamun@gmail.com मार्फत पत्राचार गर्नहुन अनुरोध छ ।

छनौट परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०८२७ छनौट परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०८२९ सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

दरखास्त स्वीकृत तथा रोल नंबर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०८२७ दरखास्त स्वीकृत तथा रोल नंबर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना.pdf

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको पुन एकीकरणकालागि तथ्यांङ्क संकलन बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon 2WARDS २०७९०८२८_१०७० वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको तथ्यांङ्क संकलन बारे_नोटिस.pdf

Invitations of Bids for the Building Works

PDF icon २०७९०८१८ Invitations of Bids for the building Works.pdf

Invitations of Bids for the Building Works

PDF icon २०७९०८१८ Invitations of Bids for the building Works.pdf

Invitation for Bids for Goods Supply

PDF icon २०७९०८१५ Invitation for Bids for Goods Supply.pdf

Invitation for Bids for Goods Supply

PDF icon २०७९०८१५ Invitation for Bids for Goods Supply.pdf

Pages