FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७९०८१३ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७९०८१३ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Invitation for Bids for the Civil Works

PDF icon २०७९०८०८ Invitation for Bids for the civil works.pdf

Invitation for Bids for the Civil Works

PDF icon २०७९०८०८ Invitation for Bids for the civil works.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०८०८_९१२ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf

Invitation for bids for the goods

PDF icon २०७९०८०१ Invitation for bids for the goods.pdf

Invitation for bids for the goods

PDF icon २०७९०८०१ Invitation for bids for the goods.pdf

Invitation for Bids for the civil works

PDF icon २०७९०७१८ Invitation for Bids for the civil works.pdf

Invitation for Bids for the civil works

PDF icon २०७९०७१८ Invitation for Bids for the civil works.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०७२७ Invitation for Bids for the internal revenue.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०७२७ Invitation for Bids for the internal revenue.pdf

भवन परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा(मतदान केन्द्र रहेका संस्थाहरु सबै)

PDF icon 2ALL २०७९०७२८_८६१ भवन परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा.pdf

निशुल्क तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon निशुल्क तालिम सम्वन्धी सूचना.pdf

कृषि स्नातक र पशु चिकित्सकको कार्य विवरण र पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon कृषि स्नातक तथा पशु चिकित्सक को कार्यविवरण सम्बन्धि सूचना.pdf

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने अनुदानमा वायोग्याँस निर्माण गर्न ईच्छुक घरधुरीलाई निवेदन पेश गर्ने वारेको सूचना ।

PDF icon वायोग्यास सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०७१६ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

मूल्यसुची (कोटेशन) पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon मूल्यसुची (कोटेशन) पेश गर्ने बारे.pdf

मूल्यसुची (कोटेशन) पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon मूल्यसुची (कोटेशन) पेश गर्ने बारे.pdf

Invitation for Bids for supply of Medicine

PDF icon Invitation for Bids for the supply of Medicine.pdf

Invitation for Bids for supply of Medicine

PDF icon Invitation for Bids for the supply of Medicine.pdf

Invitation for Bids for Civil Work- Construction of covered Hall

PDF icon Invitation for Bids for Civil Work- Construction of covered Hall.pdf

Invitation for Bids for Civil Work- Construction of covered Hall

PDF icon Invitation for Bids for Civil Work- Construction of covered Hall.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

Invitation for Sealed Quotation for civil Work-Construction of castle Shed and boundary wall

PDF icon Invitation for Sealed Quotation foe civil Work (Construction of castle Shed and boundery wall.pdf

Pages