FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

Invitation of Bids for the Supply and Installation of Solar Street Light

PDF icon २०७८०११४ Invitation of Bids for the supply and installation of solar street light.pdf

पठन पाठन स्थगन सम्बन्धमा- शैक्षिक संस्थाहरू सबै

PDF icon २०७८०११२ पठन पाठन स्थगन सम्बन्धमा.pdf

Invitation for Bids- Construction of Civil Works

PDF icon २०७८०११० Invitation for Bids- Construction of Civil Works.pdf

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

PDF icon २०७७०१०८ सूचना सूचना सूचना कोभिड शिक्षा-merged.pdf

कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) सम्बन्धि जनहीतमा जारी सूचना

PDF icon २०७८०१०६ कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) सम्बन्धि जनहीतमा जारी सूचना.pdf

स्व-मुल्याङ्कन अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१२३१ स्व-मुल्याङ्कन अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना.pdf

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना धर्म जनता मा . वि

PDF icon DJHSS २०७७१२२५ शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

अनूसूची फाराम र प्रमाणजन्य अन्य कागजात तयार गर्दा A4 साइजको कागज प्रयोग गर्ने

PDF icon DAO २०७७१२१९ A4 साइजको अनूसूची फाराम र प्रमाणजन्य अन्य कागजात सम्बन्धमा.pdf

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७१२१५ सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

आधारभूत शिक्षा परिक्षा (कक्षा ८) संचालन सम्बन्धमा

PDF icon २०७७१२१३ आधारभूत शिक्षा परिक्षा कक्षा ८ संचालन सम्बन्धमा.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१२०८ सूचना.pdf

५० % अनुदानमा केराको बेर्ना वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सुचना

PDF icon २०७७१२०१ ५० % अनुदानका केराको विउ वितरण .pdf

Invitation for Bids Construction of Pipladi Hospital

PDF icon २०७७११२१ Invitation for bids पिपलाडी स्वा चौ.pdf

लाभग्राही परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१११९ लाभग्राही परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon २०७७११०५ तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा.pdf

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धमा- सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धमा.pdf

सूचना

PDF icon २०७७११०३ सूचना.pdf

आगामी आ. व. २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धमा

PDF icon २०७७११०३ आगामी आ. व. २०७८-०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१००२ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf

समाजिक परिचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको

PDF icon २०७७१०२८ समाजिक परिचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको.pdf

अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२६ अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना.pdf

सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको

PDF icon २०७७१०२३ सुपरीवेक्षक तथा गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको.pdf

गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२२ गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf

सुपरिवेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२२ सुपरिवेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf

बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकता सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

PDF icon ilovepdf_merged.pdf

Pages