FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

IT officer -SHORT LIST नामावलि प्रकासित गरिएको वारे

PDF icon IT SHORT LIST.pdf

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७४.pdf

प्रथम चाैमासिक समिक्षा गोष्ठी

PDF icon Shuklaphanta First terminal Final.pdf

पसल घर भाडा सम्बन्धमा

PDF icon House.pdf

IT officer सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon it officer.pdf

निशुल्क पुर्व तयारी कक्षा सचालन सम्बन्धमा

PDF icon suchan.pdf

बोलपत्र आवहा सम्बन्धमा

PDF icon tendr.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्त विवरण सम्बन्धमा

PDF icon sss.pdf

सा‍.सु भता बैङ्क खाता खोल्ने सम्बन्धमा

काम काज सञ्चालन सम्बन्धमा

PDF icon IMG_20170312_0001.pdf, PDF icon jbs.pdf

लिखित परिक्षा स्थगित सम्बन्धमा

PDF icon Engn.pdf

Technical Financial Proposal Document Fire Fighting Vehicle-Damkal

PDF icon Technical & Financial Proposed Document Fire Fighting Vehicla-Damkal.pdf

सिभिल ईन्जिनियर पदको वि न ०७/२०७३/२०७४को लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धमा

बोलपत्र आवहा सम्बन्धमा

कम्प्युटुर सिप परिक्षण सम्बन्ध पाठ्यक्रम

PDF icon सिप परिक्षण सम्बन्ध पाठ्यक्रम.pdf

सुचना । सुचना । । सुचना । ।।

वडा नागरिक मञ्च गठन हुने सम्बन्धमा

PDF icon वडा नागरिक मञ्च.pdf

सिभिल ईन्जिनियर पदको वि न ०७/२०७३/२०७४का लागि स्विकृत उमेदबारको नामाबलि

PDF icon New_Doc[1].pdf

बोलपत्र आवहा सम्बन्धमा

बोलपत्र आवहा सम्बन्धमा

PDF icon Bolpatra Awahan sambandhama.pdf

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना ।।।।

PDF icon suchan engineer.pdf

यस नपामा काजमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा

PDF icon काज.pdf

कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरीएको वारे

PDF icon कमरचारीकेा विवरण.pdf

उपभाेत्ता समिति गठन हुने सम्बन्धमा

PDF icon उपभात्ता समिति गठन हुने सम्बन्धमा.pdf

यस झलारिपिपलाडी नपामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्म्पक न‌म्बर

PDF icon यस झलारिपिपलाडी नपामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्म्पक न‌म्बर.pdf

चालु अा .व २०७३ २०७४मा संचालन हुने याेजनाहरूकाे उपभाेता समिति गठन हुने सम्बन्धमा सुचना सुचना सुचना

चालु अा .व २०७३ २०७४मा संचालन हुने याेजनाहरूकाे उपभाेता समिति गठन हुने सम्बन्धमा सुचना सुचना सुचना

PDF icon rajesh suchana.pdf

Pages