FAQs Complain Problems

खोका छाप्रा तथा माल वस्तु हटाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना

खोका छाप्रा पुर्व पश्चिम राजमार्ग बाट हटाउने

सुचना पर्काशन भएको मितिले ७ दिन भित्र यस नगरपालिका अन्तर्गत पुर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ वायाँ सडक क्षेत्रमा राखिएका खोका छाप्रा तथा माल वस्तु हटाई लैजान प्रकाशित सूचना