शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

तेसो नगर परिषदवाट आ‍व २०७४ २०७५ का लागि स्वीकृत भएको कर शुल्क, सेवा शुल्क,मालपोत तथा भुमिकर र भाडा दस्तुर