शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

खोप कार्यकर्ता पदका लागी पर्न गएका दरखस्त मध्ये सदर/ वदर आवेदकहरुको नामावली