शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

आ.व २०७२ ०७३ व.उ सि.नं ३६५८०३३ नगरपालिका अनुदान तर्फको वाषिक प्रतिवेदन