शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

आ.व २०७२ ०७३ व.उ.सि.नं ३६५८१७४ स्यानीय निकाय शुल्क कोषको वाषिक प्रतिवेदन झलारीपिपलाडी नपा