शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

आ.व २०७२ ०७३ नगरपालिका आन्तरिककोष राजस्व वाडफाडको वाषिक प्रतिबेदन