शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

आथिर्क वष २०७२ ०७३ को वाषिक आय व्यय बिबरण झलारी पिपलाडी नगरपालिका कायालय