Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

मणिका धाम

पर्यटकीय स्थल मडिका धाम ताल
पर्यटकीय स्थल मणिका धाम मन्दिर
पर्यटकीय स्थल मणिका धाम ताल
पर्यटकीय स्थल मणिका धाम

मणिका धाम शुक्लाफांटा नगरपालिका को वडा न. ८ मा पर्दछ।