FAQs Complain Problems

वडा नं. ९

वडा नं. ९ को वडा कार्यालय सिसैयामा पर्दछ ।

वडा नं. ९ अन्तरगतका गाँउ तथा टोल हरु

  • सिसैया क
  • सिसैया ख
  • खिरुपाटा टोल
  • लालपनिया टोल
  • अछामी टोल
  • मुक्ति टोल
Undefined
Population: 
४०००
Ward Contact Number: 
९८४८७२७१६१