शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय राजपत्रहरु (खण्ड २ -२०७५) भाग १ -मिति २०७५।१।०५ प्रकाशित

शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय राजपत्रहरु (खण्ड २ -२०७५) भाग १ -मिति २०७५।१।०५ प्रकाशित राजपत्र