शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय राजपत्रहरु (खण्ड १ -२०७४) भाग १ र भाग २ -मिति २०७४।१२।०५ प्रकाशित

शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय राजपत्रहरु (खण्ड १ -२०७४) भाग १ र भाग २ -मिति २०७४।१२।०५ र मिति २०७५।१।५मा प्रकाशित

Supporting Documents: